Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 


Krajowe Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Biuro Prasowe Bezpieczni na Drodze realizując zalecenia Komisji Europejskiej o konieczności wzmożenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego organizuje od wielu lat ogólnopolską akcję „STOP WYPADKOM”, która obejmuje teren całej Polski.

8 listopada 2014 roku (sobota) w Ostrowcu Świętokrzyskim godz. 10.00- 12.00 w budynku kina „Etiuda”, pod honorowym patronatem Pana Arkadiusza Bąka- V-ce Ministra Gospodarki oraz Pana Kazimierza Kotowskiego- V-ce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego rozpoczynamy realizację programu Ogólnopolskiej Akcji „STOP WYPADKOM”. Imprezę poprowadzą Pan red. Włodzimierz Ziętarski, Pani red. Dagmara Kowalska oraz Pan red. Roman Froń. Imprezę uświetni występ zespołu „Beat Brothers”.

czytaj więcej

Informujemy, że ruszyła VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

czytaj więcej

9 i 16 października klasa II c brała udział w warsztatach ekologicznych "Daj się przerobić" organizowanych w ramach zadania "EKO OSTROWIEC" Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawania odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2014 dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski .

czytaj więcej

Z okazji Dnia Papieskiego w naszej szkole odbył się konkurs pt.: „Pocztówka do Świętego”.

Celem konkursu było:

  • upowszechnianie wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II,
  • integrowanie środowiska lokalnego wokół postaci Papieża Polaka,
  • rozwijanie pasji i stworzenie możliwości ekspresji twórczej  młodzieży,
  • uczczenie Dnia Papieskiego 2014 obchodzonego pod hasłem

„Jan Paweł II –Świętymi Bądźcie”

KONKURS POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO
czytaj więcej

Jedną z tradycji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu jest coroczna uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym roku odbyła się ona 3 października bieżącego roku  w obecności dyrekcji, wiceprezydenta, nauczycieli i rodziców.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
czytaj więcej

Pliki do pobrania