Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Informacja dla rodziców (opiekunów prawnych) kandydatów
do klasy I w roku szkolnym 2016/2017


Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zameldowanych w obwodzie

PG nr 1 składają ZGŁOSZENIE.  

(do pobrania: 1.zgloszenie-do-klasy-pierwszej-publicznego-gimnazjum-nr-1.pdf)Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów zameldowanych poza obwodem PG nr 1 składają WNIOSEK.
(do pobrania: 2.wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-publicznego-gimnazjum-nr-1.pdf)


TERMINARZ REKRUTACJI

1.    11 kwietnia -28 czerwca 2016 r. Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy I.
2. 24 czerwca   - 28 czerwca 2016r.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE oraz innych dokumentów wykazanych w załączonych plikach.

3. 8 lipca 2016 r. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.


http://kuratorium.kielce.pl/12775/zarzadzenie-nr-1-2016-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-w-spawie-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-klas-pierwszych-gimnazjow-i-szkol-ponadgimnazjalnych
Pliki do pobrania:
1.zgloszenie-do-klasy-pierwszej-publicznego-gimnazjum-nr-1.pdf
2.wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-publicznego-gimnazjum-nr-1.pdf
3.oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-oraz-o-niewychowywaniu-zadnego-dziecka-wspolnie-z-jego-rodzicem.pdf
4.oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny-kandydata.pdf
Terminarz rekrutacji:
z1.pdf
folder-szkoly-str.1.jpg
folder-szkoly-str.2.jpg

  • Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,

            zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęta została w dniu 29 grudnia 2015 roku  uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr XXV/180/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Terminy naboru

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.

Pliki do pobrania