Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Jesteś tu: » Strona główna » Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Drodzy nauczyciele i uczniowie,


W tym miejscu można znaleźć wzory druków stanowiących dokumentację realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Każda grupa projektowa ma obowiązek posiadać i prowadzić teczkę projektu, która powinna zawierać: opis projektu, kontrakt między uczniami a opiekunem projektu, karty pracy (po jednej dla każdego ucznia), raport projektu, karty samooceny (po jednej dla każdego ucznia) oraz kartę oceny projektu.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu grupa projektowa kompletuje czyste druki w teczce projektu w celu przygotowania się do systematycznego dokumentowania swojej pracy. Dokumentowanie realizacji projektu podlega ocenie.

Wzory dokumentów zamieszczone na tej stronie mogą zostać nieznacznie zmodyfikowane tak, aby były jak najlepiej dostosowane do specyfiki grupy projektowej oraz typu realizowanego projektu.

Dokumenty wchodzące w skład teczki projektu wypełniane są przez:
- uczniów (karty pracy, karty samooceny, raport projektu)
- uczniów we współpracy z opiekunem projektu (opis projektu, kontrakt)
- opiekunów projektów (karta oceny projektu)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTÓW

 Drodzy uczniowie,

1. Opis projektu – dokument ten ma za zadanie podpowiedzieć Wam, jak zacząć oraz uporządkować Wasze działania w projekcie, stworzyć ogólny zarys tego, co można poprzez projekt osiągnąć
2. Kontrakt – ma za zadanie precyzyjnie określić sposób pracy nad projektem uwzględniając wszelkie jej aspekty łącznie z kryteriami oceny projektu
3. Karta pracy – pomaga Wam monitorować własne działania prowadzące do realizacji przydzielonych Wam zadań, umożliwia prowadzenie samooceny na bieżąco, co ułatwi Wam sporządzenie końcowej samooceny pracy nad realizacją projektu
4. Raport projektu – jest to przygotowana wyłącznie przez Was analiza wykonanego projektu, ma za zadanie przybliżyć realizowany projekt osobom postronnym chcącym zapoznać się z Waszą pracą; będzie również stanowił pomoc dla opiekuna Waszego projektu podczas dokonywania jego oceny
5. Karta samooceny – stanowi zbiór stwierdzeń, które pomogą Wam określić swoją rolę i wkład pracy w realizację projektu tuż po jej zakończeniu; warto zapoznać się z nią przed przystąpieniem do zadań projektowych
6. Karta oceny projektu – stanowi jedyny dokument przygotowywany wyłącznie przez opiekuna Waszego projektu; jest zbiorem kryteriów, według których zostanie oceniony Wasz projekt; warto zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do zadań projektowych, ponieważ na ich podstawie będziecie konstruowali kontrakt

 

Pliki do pobrania