Wykaz podręczników szkolnych 2017/2018

Jesteś tu: » Strona główna » Wykaz podręczników szkolnych 2017/2018

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W OSTROWCU ŚW.

W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

 Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas pierwszych gimnazjum korzystają z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników (Rozporządzenie Ministerstwa  Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz.902).

 

   


         Zestaw podręczników  do klasy III:

język polski – Świat w słowach i obrazach   wyd. WSiP

matematyka – Matematyka wokół nas       wyd. WSiP

biologia – Bliżej biologii    wyd. WSiP

geografia  -Bliżej geografii  cz.3  wyd. WSiP

chemia – Świat chemii         wyd. WSiP

fizyka – Ciekawa Fizyka cz.3  wyd. WSiP

informatyka – Lekcje z komputerem  wyd. WSiP

historia – Bliżej historii    wyd. WSiP

plastyka – Bliżej sztuki    wyd. WSiP

muzyka – Świat muzyki  wyd.  WSiP

jęz. angielski – Next More 3   wyd. Pearson Central

jęz. niemiecki – Aktion Deutch cz. 2

jęz. rosyjski – Wremiena 2.  Kurs dla początkujących. wyd. WSiP

jęz. francuski – Pourquoi pas!  

 

Rodzice proszeni są  jedynie  o zakup podręczników do: religii Aby nie ustać w drodze – podręcznik do religii klasa II gimnazjum ks. St. Łabendowicz; wychowania do życia w rodzinie –Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia   w rodzinie dla uczniów klas I-III pod. red. T. Król (kontynuacja z klasy I),  które nie podlegają dotacjom celowym.