KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MÓJ ULUBIONY ZWIERZAK” DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jesteś tu: » Strona główna » KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MÓJ ULUBIONY ZWIERZAK” DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MÓJ ULUBIONY ZWIERZAK” DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OGŁOSZENIE

 BIBLIOTEKA  SZKOLNA ORAZ SZKOLNE KOŁO FOTOGRAFICZNE

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W OSTROWCU ŚW.

 OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY

 ,,MÓJ ULUBIONY ZWIERZAK”  
DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

 Każdy uczestnik konkursu może przesłać 2 fotografie konkursowe w formie elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 1024/768.

Do przesłanych zdjęć należy dopisać imię i nazwisko autora oraz szkołę i klasę.

Prace należy przesłać do 28 maja 2015 r. na adres bibliotekapg1@gmail.com

Uczestnicy konkursu o terminie wręczenia nagród zostaną poinformowani drogąe-mailową.

        

                                                             ZAPRASZAMY

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

 KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 MÓJ  ULUBIONY ZWIERZAK

 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla uczniów z klas 6 Szkół  Podstawowych w Ostrowcu Św. pod tytułem „Mój ulubiony zwierzak ” jest Publiczne

Gimnazjum nr 1   w Ostrowcu Św. ul Sienkiewicza 69.

2.  Cele konkursu:

- propagowanie fotografii wśród dzieci i młodzieży, jako jednej z dziedzin sztuki,

- kształtowanie wrażliwości dzieci w relacjach ze zwierzętami domowymi,

- rozwijanie zmysłu obserwacji,

- zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie,

- rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów,

- twórcza organizacja czasu wolnego.

3.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas  szóstych szkół podstawowych w Ostrowcu Św.

4.  Konkurs trwa od 6 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r.

5.  Uczestnicy Konkursu mogą przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w formie elektronicznej.

6.  Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane samodzielnie.

7.  Do przesłanych zdjęć należy dopisać imię i nazwisko autora oraz szkołę i klasę.

8.  Prace należy przesłać  do 29 maja 2015 r. na adres e-mail: bibliotekapg1@gmail.com

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody do wykorzystania prac
 w następujących polach eksploatacji:

- pokonkursowa wystawa prac

- umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły PG nr 1 w Ostrowcu Św.

- artykuły pokonkursowe

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz nie spełniających kryteriów tematycznych.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca  2015 r. o dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani droga elektroniczną.

13. Prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatora) według następujących kryteriów:

- indywidualny i twórczy pomysł,

- ogólne wrażenie artystyczne.

14.  Wyróżnione zdjęcia będą prezentowane na stronie internetowej PG nr 1 w Ostrowcu Św.

15. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

16.  Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.