Rekrutacja 2015

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja 2015

Rekrutacja 2015

Listy uczniów przyjętych do Publicznego Gimnazjum nr 1 z podziałem na klasy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole 14 lipca 2015 r. o godz. 10.00. Ewentualne uwagi co do przydziału do klas przyjmujemy w formie pisemnej w sekretariacie szkoły do 21 lipca 2015 r.

Listy uczniów przyjętych do Publicznego Gimnazjum nr 1 z podziałem na klasy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole 14 lipca 2015r. o godz. 10.00. Ewentualne uwagi co do przydziału do klas przyjmujemy w formie pisemnej w sekretariacie szkoły do 21 lipca 2015r.